Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)

Cikkszám: PCS100HAZSPI8620B30RGB
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)
Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)

Spirit of Gamer Számítógépház - ROGUE 2 RGB (fekete, ablakos, 3x12cm ventilátor, ATX, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0)

Cikkszám: PCS100HAZSPI8620B30RGB
22 447 Ft

ATX/mATX compatible  / PSU ATX (bottom)   / USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 2  +  Audio  /  2 x 120mm led fans + 1 x 120mm led fan  / Drive bays : 1 x  5.25 + 2 x 3.5 + 2 x SSD /  Full black interior / SPCC 0.5 mm / Front panel : ABS / Full window side panel / cable management


Garancia
24 hónap